Novela občanského zákoníku v oblasti předkupního práva

Do programu 28. schůze Poslanecké sněmovny ČR, která se má konat od 16. 4. 2019, byla zařazena k projednání dlouho očekávaná novela občanského zákoníku, která má změnit dosavadní úprava předkupního práva spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu k jednotce, která má být převedena na jinou osobu. Novela občanského zákoníku navrhuje zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Tato výjimka má zejména řešit problematiku prodeje bytu a s ním funkčně spojeného garážového stání, které je většinou součástí zvláštní nebytové jednotky v podílovém spoluvlastnictví několika spoluvlastníků.