Změny podmínek oddlužení od 1.6.2019

Dne 1.6.2019 nabude účinnost novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Novela je zaměřena zejména na osoby předlužené, nacházející se v tzv. dluhové pasti, a proto zavádí nové „režimy“ oddlužení. Nově zavádí, že dlužník může dosáhnout oddlužení tím, že v době 3 let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek (zrychlené oddlužení). Oddlužení může být dále splněno, pokud po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo toto dlužníku zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek). Dalším nově zavedeným „režimem“ oddlužení je oddlužení pro starobní důchodce a invalidní osoby.