Podpora výkonu práv akcionářů – nová právní úprava

Dne 19. 6. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Nový zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. 5. 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Cílem uvedené právní úpravy je motivovat dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou obchodované na regulovaném trhu. Nový zákon upravuje například možnosti získání informací o akcionářích emitentem, zavádí institut politiky odměňování pro kotované akciové společnosti a také povinnosti určitých investorů, kteří mají nově poskytovat vysvětlení svého zapojení do činnosti emitenta.