Novelizace zákona o obchodních korporacích prošla Poslaneckou sněmovnou

Dne 8. 11. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Rozsáhlá novela má za cíl odstranit řadu především dílčích nedostatků, které při aplikaci zákona vyšly najevo. Návrh má například přinést změny ohledně zajištění transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností, zefektivnění vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, úpravu monistického systému vnitřní správy akciových společností a odstranění některých nejednoznačností či nepřesností textu zákona. Nyní bude novela postoupena k projednání a schválení do Senátu.