Vládní návrh novely zákoníku práce

Dne 2. 1. 2020 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vládní návrh obsáhlé novely zákoníku práce. Novela přináší například nový institut tzv. sdíleného pracovního místa, jakožto nové formy flexibilního režimu práce a změnu úpravy dovolené, aby nedocházelo k rozdílům při stanovení délky dovolené mezi zaměstnanci při rozdílném rozvržení jejich pracovní doby. Novela má dále za cíl provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.