Změna v oblasti předkupního práva

Dne 15.4.2020 byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena novela občanského zákoníku pod č. 163/2020 Sb., která mimo jiné ruší předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Předkupní právo bude zachováno pouze pro spoluvlastnictví vzniklé pořízením pro případ smrti, a to s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví. Novela tak zásadně řeší palčivý problém například při prodeji garážových stání v domech se společenstvím vlastníků jednotek, ve kterých je garážové stání zpravidla vyjádřeno jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v daném domě. Od 1. července 2020, kdy novela občanského zákoníku nabývá účinnosti, tak odpadne povinnost prodávajícího nabídnout své garážové stání při prodeji nejdříve ostatním vlastníkům garážových stání jako spoluvlastníkům na jednotce garáže.