Soudní zrušení některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

Soudní zrušení některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a možnost k uplatnění nároku na náhradu škody

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, č.j. 14 A 41/2020 (dále jen „rozsudek“) byla ke dni 27. 4. 2020 zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a to konkrétně mimořádná opatření ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob. Zrušení těchto mimořádných opatření otevírá potencionální možnost k uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.