Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) jako klientem a advokátní kanceláří SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České advokátní komory (www.cak.cz).
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.